Advokátky Holubová a Šedová

Instituce, úřady

Kamenné obchody

Služby a řemesla

Advokát Praha • Právní služby • Darovací smlouva

• převody nemovitostí: koupě, dar, směna • věcná břemena • nájemní právo • sousedské spory • dědictví

• manželské právo • náhradní mateřství • obchodní korporace • cestovní právo

Sídlo firmy

  • JUDr. Alena Šedová, advokátka
  • IČO: 68388993