O firemníku

Naše internetové stránky www.firemnik.cz, jsou spolu se zelenou linkou součástí kompletního informačního systému, který nabízí tři reklamní a informační produkty a tím významně přispívá k zveřejnění a prezentaci jednotlivých firem – našich inzerentů.